Etiquetes

Objectiu: Treballar les qualitats del so: la durada. Descobrir el contrast so curt – so llarg.

Materials: globus; cartells amb seqüències de durades.

Activitats

  • Agafem un globus i mentre l’anem inflant demanarem als infants que escoltin el so de l’aire: «Com són les bufades, curtes o llargues?»
  • Quan el globus estigui inflat, en controlarà la sortida d’aire fent un so llarg estirant amb els dits la «boca» del globus o curt, estirant i tancant la «boca» del globus, mentre verbalitza el resultat sonor.
  • Dibuixarem en un full unes línies llargues i curtes al mateix temps que es reprodueix amb la veu les diferents durades. Després, els infants han de resseguir aquestes durades, d’esquerra a dreta, amb un dit i convidar-los a reproduir-les amb la veu.
  • Podem fer que els infants inflin globus i que explorin sons llargs i curts. En aquesta edat encara hi ha infants que tenen dificultats per inflar els globus però està bé que ho intentin, si no poden els ajudarem…
  • Dibuixar al terra o en un full una línia llarga i quatre de curtes i indicar a cada nen i nena quina de les durades haurà d’interpretar controlant la sortida d’aire del globus i tot dient llarg o curt.
  • Joc d’endevinar: amb el seu globus inflat, triaran la forma de treure l’aire i es col·locaran d’esquena per tal que l’altra persona no vegi com desinfla el globus. S’ha d’endevinar com ho ha fet, si d’una sola vegada i ha sonat molt llarg, o bé deixant sortir l’aire a poc a poc i han sonat molts sons curts.
  • Reconeixement i reproducció: 1. Presentar els cartells de durada (material d’activitat) i fer que els infants endevinin quin dels cartells hem interpretat (1, 2, 3 o 4). 2. Interpretem els cartells de durada. Es poden canviar d’ordre a mesura que els infants els vagin llegint.