El grup d’alumnes de 4t A i B han interpretat amb la flauta magníficament aquesta cançó.
Escolteu atentament la part ‘B’ de la cançó a dues veus.

4t A

4t B