A l’igual que l’afinació, la pulsació es treballa al llarg de tota la vida d’un músic. A l’etapa infantil és molt important fer molt incís en aquest aspecte doncs els infants arriben a sentir-la divertint-se a través de múltiples llocs. Aquí tenim una mostra d’un grup classe seguint la pulsació de la Simfonia “El rellotge” de F. J. Haydn. La velocitat d’aquesta obra “Andante” obliga als nens i nenes a forçar una mica més la velocitat del que seria la seva manera de caminar més o menys natural…