Abans de començar a cantar hem realitzat alguns exercicis per treballar el control del diafragma. Poc a poc ens anem conscienciant de la quantitat d’aire que necessitem per realitzar determinades frases musicals, el temps ‘musical’ que tenim per inspirar, etc. Habituar-nos a no parlar ni cantar ‘de coll’ i aprendre a relaxar aquesta regió mentre la utilitzem és molt important per la vida en general (evitarem les afonies), per això hem de saber controlar la respiració i treure l’aire amb el que parlem i cantem des del diafragma, modular la veu amb el coll ben relaxat, etc.
En aquesta imatge estem intentant sentir com l’aire arriba al diafragma: