Aquí estem treballant alguns aspectes de la música a través de la dansa i el moviment (sensorialment): forma, mètrica, tempo, etc. Els nens i nenes també han inventat moviments per a cada part d’una estructura AABB.

https://photos.gstatic.com/media/slideshow.swf