Aquest curs un dels tallers està dedicat al ‘Conjunt Instrumental’. L’objectiu és conèixer una mica més bé els instruments de percussió determinada i indeterminada, la partitura d’orquestra, identificar els timbres dels instruments dins d’una obra en grup, llegir les partitures de la nostra veu, etc. El fet de ser menys alumnes ens permet treballar més acuradament sobre tots aquests aspectes.
El més important de tot és escoltar-nos els uns als altres per fer un bon treball en equip.