Us presento aquesta obra sense necessitat de realitzar cap classe. Es poden visualitzar alhora els intèrprets i la melodia: els colors diferencien els instruments i seguint les alçades i les durades podreu comprendre molt bé com està escrita aquesta fabulosa i coneguda peça.